Kamerlingh Onnesweg 291A, 1223JJ Hilversum
035-7851364
info@fysiorevisie.nl

Onze werkwijze

Hoe verloopt uw pijnbehandeling?

FysioRevisie richt zich sterk op het herwinnen van regie, pijnvermindering, gedragsverandering en het daarmee weer meedoen in de maatschappij.

Intakegesprek

Tijdens dit gesprek, waarbij de behandelingsarts direct betrokken is, wordt er aandacht besteed aan uw medische voorgeschiedenis. Vooral wordt er ook aandacht besteed aan de factoren die uw klachten negatief beïnvloeden en laten voortduren. Dit kunnen factoren zijn die zowel lichamelijk, psychologisch als sociaal bepaald zijn. We noemen dit het vaststellen van de diagnose, waarbij de oorzaak/aanleiding van de pijn, kwetsbaarheidsfactoren en factoren die het herstel belemmeren in kaart worden gebracht.

Oplossingen op maat

We kijken vanuit verschillende invalshoeken naar de problematiek die de (acute) chronische pijn met zich meebrengt. Uit onze ervaring van de afgelopen 15 jaar is gebleken dat een combinatie van onze diverse behandelingsmethodes het beste resultaat geeft. Samen met de patiënt werken wij aan oplossingen op maat, want dat zorgt voor het beste resultaat. Daarbij heeft de cliënt (waar mogelijk) zelf de regie in handen tijdens de behandeling.

Behandelplan

We stellen samen met u het behandelplan op. Door de gesprekken tussen de behandelaar en patiënt, ontstaat er wederzijds begrip. De relatie tussen de zorgprofessional en patiënt staat hierbij voorop. Tot slot, neemt hiermee ook de therapietrouw toe, omdat u als patiënt de keuze voor een behandeling mede zelf neemt.

Hoe bereiken wij samen verbetering?

Allereerst, om dit te kunnen bereiken is tijd nodig. Als u al langer met klachten rondloopt, vragen onze behandelingen ook meer tijd uiteraard. Afhankelijk van uw problematiek en uw belastbaarheid wordt de lengte van uw behandelplan bepaald. In elk geval zien wij u een aantal keren, zodat u bereikt wat u graag wilt bereiken. Onze behandelingen zijn gericht op het samen bereiken van uw persoonlijke doelen.

Wat zijn de voordelen van onze werkwijze?

– Focus op uw persoonlijke behandelplan met medisch specialistische zorg
– In meeste gevallen 100% vergoeding door zorgverzekeraars
– Gespecialiseerd in acute / chronische pijnbehandeling
– Ruime ervaring met pijnbestrijding
– Een cliënttevredenheid van 9.2